องค์การโบราณวัตถุอิสราเอล เปิดเผยการค้นพบเหรียญโบราณในพื้นที่ตอนใต้ของอิสราเอล ซึ่งมีอายุ 1,650 ปี และถูกสลักภาพพระเศียรของจักรพรรดิวาเลนติเนียนที่ 1 เหรียญดังกล่าวถูกค้นพบโดยนักเรียนกลุ่มหนึ่งขณะกำลังเดินป่าใกล้ลำธารเบซอร์ โดยด้านหนึ่งถูกสลักภาพพระเศียร พระนาม และพระยศของจักรพรรดิฯ ส่วนอีกด้านมีคำจารึกเกี่ยวกับพิธีการของชาวโรมัน

ซึ่งจัดขึ้นทุก 2-3 ปี เพื่อเป็นเกียรติแก่จักรพรรดิโรมัน โดยเหรียญนี้ถูกผลิตขึ้นที่โรงกษาปณ์ในเมืองอันทิโอก ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของซีเรียในปัจจุบัน ทั้งนี้ จักรพรรดิวาเลนติเนียนที่ 1 หรือวาเลนติเนียนมหาราช ปกครองกรุงโรม ช่วง 364-375 ปีก่อนคริสตศักราช ซึ่งเหล่านักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ระบุว่า พระองค์เป็นจักรพรรดิที่โหดเหี้ยม และยุคนั้นเกิดสงครามตามแนวชายแดนของจักรวรรดิอย่างต่อเนื่อง