ไต้หวันจัดการลงประชามติ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ในหัวข้อคำถาม 4 เรื่อง แต่ที่ทุกฝ่ายทั้งจับตามากที่สุด เกี่ยวกับการกลับมาใช้ความเข้มงวด ควบคุมการนำเข้าเนื้อหมูและเครื่องในหมูจากสหรัฐ ซึ่งมีสารเร่งเนื้อแดง

แม้จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม ผลการลงประชามติในหัวข้อดังกล่าว ปรากฏว่า เสียสนับสนุนให้มีการระงับนำเข้าเนื้อหมูและเครื่องในหมูจากสหรัฐอยู่ที่ 3.94 ล้านเสียง ยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำซึ่งต้องการเกือบ 4.96 ล้านเสียง ส่วนเสียงคัดค้านที่หมายถึงให้นำเข้าเนื้อหมูและเครื่องในหมูจากสหรัฐต่อไปนั้น มีจำนวนมากกว่า 4.13 ล้านเสียง

ขณะที่ประธานาธิบดีไช่ อิง-เหวิน ผู้นำไต้หวัน กล่าวถึงผลการลงประชามติในหัวข้อดังกล่าว สะท้อน “ความต้องการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลก” ของชาวไต้หวัน

ทั้งนี้ รัฐบาลสายกลาง-ซ้าย ของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ( ดีพีพี ) ผ่อนคลายข้อจำกัดเรื่องนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา เปิดตลาดให้กับเนื้อจากวัวของสหรัฐซึ่งมีอายุมากกว่า 30 เดือนขึ้นไป และผลิตภัณฑ์เนื้อหมูซึ่งมีสารแรคโตพามีนหรือสารเร่งเนื้อแดง แม้สหภาพยุโรป ( อียู ) จีน และอีกหลายประเทศยังคงมีมาตรการห้ามนำเข้า โดยผู้นำหญิงของไต้หวันยืนยันว่า “เป็นไปตามบรรทัดฐานระหว่างประเทศ” และ “จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์” ระหว่างสหรัฐกับไต้หวัน